Tọa đàm khoa học “70 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” (04/09/2015)

Hưởng ứng Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), ngày 31/8/2015 tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi bộ, lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật tổ chức Lễ kỷ niệm, Tọa đàm khoa học với chủ đề “70 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Liên kết Web